• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

COLT DE CULTURA

De Unde numele ,, Siensii '' ?  Ei bine acest nume provine de la un trib de daci liberi

Alãturi de celelalte populatii din Dacia, pe care acelasi geograf antic le înregistra pe la mijlocul sec.II e.n., sunt mentionati si siensii. Dupã calculele lui V.Pârvan, siensii ar fi locuit de-a lungul râurilor Ialomita si Buzãu , adicã în partea de nord-est a Munteniei, corespunzãtoare judetelor Buzãu si Brãila. Cercetãrile numismatice recente, bazate pe o mai bunã cunoastere a monedelor geto-dacice de tip Dumbãveni si Înotesti-Rãcoasa, au dus la identificarea unei importante uniuni de triburi, care se întindea de la râu Buzãu si pânã pe cursul inferior al Siretului. Aceastã uniune de triburi ar putea fi constituitã de neamul siensilor care, în acest caz, trebuie sã fi ocupat o zonã mai mare fatã de cea propusã de V.Pârvan. Important de amintit în aceastã privintã este faptul cã, însã din sec.III î.e.n., getii din aceastã regiune, siensii de atuncii sau de mai târziu, au jucat un rol deosebit de însemnat de viata politicã si economicã a oraselor grecesti de pe coasta de vest a Mãrii Negre.

  Tot Strabon mai scrie:

            „...O parte din teritoriul amintit dacii l-au prefăcut într-un pustiu, în urma războiului în care i-au biruit pe boii şi tauriscii – semninţii celtice de sub stăpânirea lui Critasiros (Geografia, VII,5,2)

            „Strămutându-se în regiunea de lângă Istru ei, (boii) locuiau acum amestecaţi cu tauriscii, războindu-se cu dacii, până când acetia din urmă le-au şters neamul de pe faţa pământului. Teritoriul lor, care făcea parte din Illiria, a rămas loc de păşunat pentru turmele neamurilor vecine”.

            În textul strabonian mai sunt câteva pasaje în care se face referire la geţi, dar nu au legătură cu subiectul nostru.

            Cel de-al doilea document care este folosit la maximum este decretul în cinstea lui Acornion din Dionysopolis (astăzi Balcic) Este un document epigrafic, păstrat fragmentar. Se păstrează doar 49 de rânduri din care ultimele 20 aproape intacte. Redam mai jos partile lizibile si care ne interesează direct.

            „ Împreună cu tovarăşii săi de drum cu unul fiu al lui Theodorus şi cu Epi........, pe cheltuiala lui personală, a plecat în solie călătorind departe şi ajungând la Argedava, la tatăl aceluia şi întâlnindu-l, totodată a obţinut de la el.... oraş.....şi-a dezlegat poporul.....”

            „Şi în timpul din urmă regele Burebista ajungând cel dintâi şi cel mai mare dintre regii din Tracia şi stăpânind tot teritoriul de dincoace de fluviu şi de dincolo şi a ajuns la acesta (la Burebista) în cea dintâi şi cea mai mare prietenie, a obţinut cele mai bune foloase pentru patria sa, vorbindu-i şi sfătuindu-l în ceea ce priveşte chestiunile cele mai importante......”

            „Şi fiind trimis de regele Burebista ca ambasador la Cn (aeius) Pompeius, fiul lui Cnaeius, imperator al romanilor, şi întâlnindu-se cu acesta în părţile Macedoniei, lângă Heracleea Lyncestis, nu numai că şi-a îndeplinit cu bine însărcinările primite de la rege, câştingând pentru acesta bunăvoinţa romanilor, dar şi pentru patrie a purtat....”

            În ceea ce priveşte izvoarele mai putem aminti şi pe Iordanes (De Getarum sive Gotharum origine et rebus gestis) care scria:

            „ Apoi, în vreme ce la goţi (geţi) domnea Burebista, a venit în Gotia (Getia) Deceneu, pe timpul când Sylla a pus mâna pe putere la Roma. Primindu-l pe Deceneu, Burebista i-a dat o putere aproape regală. După sfatul acestuia goţii (geţii) au început să pustiască pământurile germanilor, pe care acum le stăpânesc francii.”

            Acestea sunt sursele – izvoarele –  pe care se bazează cei care susţin fondarea, existenţa şi persistenţa unui stat dacic al cărui început îl văd pe vremea lui Burebista. Fără a mai lungi povestea credem că despre Burebista şi performanţele sale politico- militare se pot spune următoarele:

1. Burebista a existat, a fost un foarte interesant personaj al antichităţii sec. I î.Hr, a fost un mare rege – cel dintâi – dar nu singurul dintre regii din Tracia! Deci din Tracia nu din Dacia! A stăpânit tot teritoriul din sudul Dunării, dar şi teritorii de la nord de Dunăre. Din aceste zone de nord îşi lansa atacurile asupra Traciei şi chiar a Macedoniei. Nu ştim cât de mult a stăpânit la nord de Dunăre, dar este cert că nu avea sub ascultare zonele intramontane sau Moldova centrală şi de nord.

            2. Faptul că este recunoscut drept mare rege printre regii Traciei îl plasează ca personalitate politico-militară între Dunăre şi M-ţii. Haemus (Balcani), şi nu la nord de Dunăre.  Din bazele sale din zona Dunării ataca Burebista provinciile romane Thracia şi Macedonia, nu de undeva din zona transilvana, ceea ce ar fi fost o imposibilitate nu doar militară dar şi logistică. Burebista era mare rege între regii Traciei rămaşi în afara orbitei şi ocupaţiei romane. Din aceste zone şi-a lansat atacurile şi asupra celţilor. Este vorba despre celţii amestecaţi sau nu cu ilirii (zona de nord, nord-est a Serbiei de astăzi, sau/şi sudul Ungariei de astăzi- Pannonia). Acolo se plasau la vremea sa tauriscii şi boiii, nu în zona transilvana unde celţii şi-au continuat nestingheriţi prezenţa.

            3. Informaţia potrivit căreia Burebista s-a amestecat în problemele politice ale statului roman este sigură. Ambasada sa la Cneius Pompeius, de asemenea. Probabil că de aici a pornit şi ideea potrivit căreia Caesar ar fi dorit să intreprindă o expediţie dacică, cu intenţia de a-l pedepsi pe cel care s-a aliat cu inamicul său, Cnaeius Pompeius.

            4. Niciun singur autor care pledează pentru existenţa statalităţii la daci nu a putut să demonstreze de unde a pornit puterea lui Burebista, cum i-a adus „sub ascultare” pe ceilalţi daci ori geţi, ca să nu mai pomenim de comunităţile de celţi din zona intracarpatică, pe bastarnii din Moldova ori pe sarmaţii din zona de nord a Dobrogei şi sudul Basarabiei. După cum nu s-a putut susţine nici măcar ideea unui centru de putere în Munţii Orăştiei. Se ştie, şi încă de multă vreme, că cetăţile şi centrul de la Sarmizeghetusa sunt posterioare activităţii lui Burebista cu cel puţin 80 de ani.

            Ce rămâne? În mod cert că Burebista a fost un personaj, o personalitate importantă a vremii sale, un „rege” care a avut un anume rol în evenimentele din zona Balcanilor pe timpul războaielor civile de la Roma (din anii 80 î.Hr şi până prin 44 î.Hr). A încercat să-şi impună voinţa pe un teritoriu pe care, probabil, intraseră triburi celtice şi îi creau anumite probleme. Nici vorbă însă de crearea unui stat, cu atât mai puţin unul centralizat! Activitatea sa l-a adus în centrul atenţiei politicii romane, Cnaeius Pompeius dorindu-l ca aliat în războiul contra lui C.I. Caesar. În rest avem de a face cu imagianţia mai mult sau mai puţin bine temperată a unora sau altora.

 

 

BISERICA ORTODOXA ROMANA

 

Biserica Ortodoxă Română este Biserică de origine apostolică, întemeiată prin lucrarea misionară a Sfântului Apostol Andrei care a predicat cuvântul Evangheliei şi în fosta provincie romană Scythia Minor, teritoriul dintre Dunăre şi vestul Mării Negre, Dobrogea de astăzi (Sud-Estul României).

 

         La 25 aprilie 1885, Biserica Ortodoxă Română a devenit autocefală (de sine stătătoare), iar la 25 februarie 1925 a fost ridicată la rangul de Patriarhie, fiind în comuniune dogmatică, liturgică şi canonică cu celelalte Biserici Ortodoxe Surori.

 

         Potrivit ultimului recensământ (2002), 86.7% din cei 21.794.793 de locuitori ai României s-au declarat creştini ortodocşi.

 

 

 

Organizare

 

Biserica Ortodoxă Română este organizată ca Patriarhie şi cuprinde:

 

 • în ţară: 6 Mitropolii, împărţite în Arhiepiscopii şi Episcopii, cu un total de 13.527 parohii şi filii, deservite de 14.513 preoţi şi diaconi, ce slujesc în 15.218 lăcaşuri de cult;
 • pentru românii ortodocşi din diaspora există 3 Mitropolii (constituite din 3 Arhiepiscopii şi 6 Episcopii) în Europa; o Arhiepiscopie pe continentul american şi o Episcopie a Australiei şi Noii Zeelande.

 

Cele sapte Taine ale Bisericii lui Hristos cea dreptmaritoare sunt urmatoarele:

 

1. Botezul. 2. Mirungerea. 3. Impartasania. 4. Pocainta. 5. Hirotonia. 6. Nunta. 7. Maslul.

 

Sfanta Taina a Botezului

 


Sfantul Botez este Taina prin care omul, prin intreita afundare in apa in numele Prea Sfintei Treimi, dobandeste iertare de pacatul stramosesc si de toate pacatele facute pana atunci (in cazul in care cel botezat este matur), se naste din nou duhovniceste si devine membru al Bisericii lui Hristos. Botezul este numit si „usa tainelor", fiindca numai prin botez devenim fii ai lui Dumnezeu dupa har si madulare vii ale trupului Sau mistic si numai astfel, botezati fiind, putem primi si celelalte Taine.

 

Botezul este intemeiat ca Taina de Mantuitorul prin cuvintele: „Mergand, invatati toate neamurile, botezandu-le in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh" (Matei 28,19).

 

Sfanta Taina a Nunti

 

A sasea Taină a Bisericii este Sfânta Taină a Nuntii, prin care, după făgăduinta mirelui si a miresei dată în mod liber in fata preotului, li se împărtăseste acestora harul dumnezeiesc, care sfinteste insotirea lor după fire, prefăcând-o într-o desăvârsită si curată legătură duhovnicească, într-o unire pe viată, după chipul legăturii dintre Mântuitorul Iisus Hristos si Sfânta Sa Biserică.

 

Căsătoria a fost randuiă de însusi Dumnezeu încă în Vechiul Testament. Astfel, în cartea Facerii ni se arată că Ziditorul a toate a asezat căsătoria chiar de la început, prin cuvintele : «Nu e bine să fie omul singur; sa-i facem ajutor potrivit pentru. el» (Facere II, 18). El a binecuvântat însotirea bărbatului cu femeia, zicând : «Cresteti si vă înmultiti si umpleti pământul si-l stăpâniti (Facere I, 28).

 

Dar în Noul Testament căsătoria este înăltată si asezată de Mântuitorul Iisus Hristos în rândul Sfintelor Taine. El a cinstit-o prin aceea că a luat parte la Nunta din Cana Galileii (Ioan II, 1—11). Iar de câte ori a găsit bun prilej să grăiască despre căsătorie, El a privit-o ca Sfântă Taină, subliniând importanta ei prin cuvintele: «Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său si pe mama sa si se va lipi de femeia sa si vor fi amândoi un trup, asa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă» (Matei XIX, 5—6).

 

Credincios următor întru toate Mântuitorului Iisus Hristos, sfântul apostol Pavel îi îndeamnă pe soti să-si iubească sotiile, precum Hristos a iubit Biserica, iar pe sotii să fie supuse bărbatilor lor ca Domnului, «pentru că bărbatul este cap femeii, precum si Hristos este capul Bisericii" (Efes. V, 23). Si incheie prin cuvintele: Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos si în Biserică» (Efes. V, 32).

 

Asemenea celorlalte Sfinte Taine, si Taina Nuntii se săvârseste în biserică, mai potrivit în zi de duminică, după Sfânta Liturghie, când obstea credinciosilor se află în casa lui Dumnezeu. Potrivit poruncii a noua a Bisericii, nu se fac nunti însă în timpul posturilor si în anumite sărbători ale anului. Exceptia de la această regulă o poate încuviinta numai episcopul.

 

Cununia se încheie pentru intreaga viată a celor ce o primesc ; o poate desface numai moartea (Matei XIX, 6 ; 1 Cor. VII, 10). Doar necredinciosia unuia din soti fată de celălalt, o poate desface, căci ea înseamnă nimicirea iubirii curate dintre soti. Sotul nevinovat poate Incheia o nouă căsătorie, după desfacerea celei dintâi, asa cum poate face si sotul rămas văduv prin deces.

 

 

Randuieli Bisericesti pentru calendar ortodox 2019

Zile de post si posturi - Calendar Ortodox 2019

 • Miercurile si vinerile de peste an, afara de cele cu dezlegare, insemnate cu harti
 • Ajunul Bobotezei ( 5 ianuarie )
 • Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul ( 29 august )
 • Inaltarea Sfintei Cruci ( 14 septembrie )
 • Postul Sfintelor Pasti ( 11 martie - 27 aprilie )
 • Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel ( 24 iunie - 28 iunie )
 • Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august - 14 august )
 • Postul Nasterii Domnului ( 14 noiembrie - 24 decembrie )

Zile in care nu se savarseste Sfanta Liturghie

 • Miercuri si vineri in saptamana dinaintea Postului Sfintelor Pasti ( 24 aprilie si 26 aprilie )
 • Luni si marti in prima saptamana a Postului Sfintelor Pasti ( 29 aprilie si 30 aprilie)
 • Vineri in saptamana Patimilor ( 26 aprilie )

Nu se fac nunti

 • In toate zilele de post de peste an
 • In zilele Praznicelor imparatesti si in ajunul acestora
 • In saptamana lasatului sec de carne ( 03 martie - 09 martie )
 • In Postul Sfintelor Pasti ( 10 martie - 28 aprilie )
 • In Saptamana Luminata ( 29 aprilie - 05 mai )
 • In Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel ( 24 iunie - 28 iunie )
 • In Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august - 15 august )
 • In postul Nasterii Domnului ( 14 noiembrie - 24 decembrie )
 • In perioada de la Craciun pana la Boboteaza ( 25 decembrie - 6 ianuarie )

Sarbatori bisericesti nationale - Calendar Ortodox 2019

 • Inaltarea Domnului - Ziua Eroilor ( 06 iunie )
 • Sf. Apostol Andrei cel intai chemat - Ocrotitorul Romaniei ( 30 noiembrie )

Zile si sarbatori legale in care nu se lucreaza

 • 1 si 2 ianuarie, Anul Nou
 • 28 aprilie si 29 aprilie, prima si a doua zi de Pasti
 • 1 mai, ziua internationala a muncii
 • 16 iunie si 17 iunie, prima si a doua zi de Rusalii
 • 15 august, Adormirea Maicii Domnului
 • 30 noiembrie, Sfantul Andrei
 • 1 decembrie, Ziua Nationala
 • 25 si 26 decembrie, prima si a doua zi de Craciun

Zile si date importante

 • Duminica, 17 mai, Ziua Nationala a Familiei
 • Duminica, 7 iunie , Ziua mamei si copilului
 • 1 septembrie - Ziua rugaciunii pentru mediu
 • 13 noiembrie Ziua Bibliei

 

 


 

 

 

OBICEIURI  ROMANESTI DE NUNTA -  TRADITIONALE 

 

Cererea in casatorie
Daca v-ati gasit perechea si vreti ca alaturi de aceasta persoana sa va continuati viata, atunci este timpul sa treceti la fapte! Conventiile deceniilor trecute au fost uitate, astazi existand o multitudine de moduri de a-ti declara sentimentele si de a-i face persoanei iubite o surpriza si o zi de neuitat intr-o maniera originala. Cererea in casatorie trebuie insotita de un inel de logodna, simbol al legaturii vesnice.

 

Inelul de logodna
Inelul de logodna este oferit fetei, de obicei, in momentul cererii in casatorie, iar acceptarea acestuia inseamna un DA pentru petrecerea vietii impreuna. Cele mai des intalnite inele de logodna sunt din aur sau platina si nu s-ar numi inel de logodna daca nu ar avea si o piatra pretioasa. Pretul inelelor este direct proportional cu tipul si marimea pietrei pretioase. Magazinele de bijuterii au o oferta variata, pornind de la bugete reduse pana la bugete mai mari...

 

Petrecerea miresei
O tendinta a ultimilor ani este petrecerea in cinstea miresei organizata de prietenele apropiate ale viitoarei mirese. Petrecerea se desfasoara, de obicei in acelasi timp cu petrecerea burlacilor. Locul trebuie bine ales; poate fi un local inchiriat sau casa unei prietene. Din desfasuratorul petrecerii nu trebuie sa lipseasca jocurile cu tenta sexuala sau un picant numar de striptease masculin.
Contraindicatii: poate avea efecte secundare nedorite asupra soacrelor cu idei traditionale.

 

Petrecerea burlacilor

 

Petrecerea burlacilor, un obicei din ce in ce mai des intalnit si la noi, este organizata cu cateva zile inaintea nuntii si participa numai baietii, prieteni ai mirelui. Petrecerea trebuie alimentata din belsug cu bauturi, iar locatia poate fi un club inchiriat (de striptease) sau in casa unui prieten, cu participarea obligatorie a cel putin unei stripteuse.
Contraindicatii: poate da dependenta.

 

Petrecerea mirilor
Petrecerea mirilor este de fapt sarbatorirea cununiei civile, cand aceasta este in alta zi decat cea religioasa. Petrecerea este organizata de parintii si prietenii apropiati ai cuplului, ocazie cu care, invitatii aduc diferite cadouri viitorilor miri. Cuplurile mai petrecarete organizeaza astfel de evenimente cu cateva saptamani inainte de cununia civila si religioasa, chiar daca sunt in aceeasi zi.

 

Obiceiuri din timpul Nuntii

 

Traditia spune ca mireasa trebuie sa fie imbracata in alb la ceremonia religioasa, ca simbol al puritatii spirituale. Ea trebuie sa mai poarte ceva vechi, ceva nou, ceva imprumutat, ceva bleu si o moneda. Astazi, ceva vechi - o bijuterie de familie - reprezinta legatura viitorului cuplu cu familiile parintilor; ceva nou - rochia de mireasa - este considerat ca aducator de noroc; ceva imprumutat - o batista cu dantela sau orice alt obiect - are rolul simbolic de a reaminti cuplului ca pot conta oricand pe ajutorul familiei si al prietenilor. Ceva bleu (albastru), simbolul credintei si al loialitatii este reprezentat de jartiera (albastra). Moneda este simbolul unei vieti prospere.

 

Inainte de a servi masa, nasul poate propune un toast in cinstea noilor casatoriti. Daca doresc, mirii pot raspunde acestui toast prin multumiri aduse invitatilor pentru participare. In unele parti ale tarii (Ardeal) se obisnuieste sa se spuna o rugaciune.

 

Primul dans - mireasa si mirele singuri - este urmat de dansul miresei cu tatal mirelui si mirele-mama miresei, urmand apoi inceperea petrecerii. Melodia pentru primul dans poate fi una clasica (vals) sau melodia preferata a cuplului.

 

Aruncarea buchetului - toate femeile necasatorite sunt chemate pe ringul de dans pentru a avea sansa de a prinde buchetul miresei. Traditia spune ca cea care prinde buchetul va fi urmatoarea care se va casatori.

 

Aruncarea jartierei - mirele scoate jartiera cu dintii de pe piciorul miresei si o arunca spre burlaci. Cel care o prinde se spune ca va fi urmatorul care se va insura. Barbatul care a prins jartiera o pune pe piciorul fetei care a prins buchetul si deschid urmatorul dans.

 

Taierea tortului - mireasa, impreuna cu mirele vor taia prima portie din tort. Hranindu-se unul pe celalalt cu tort simbolizeaza implicarea in cuplu, cum isi "hranesc" dragostea dintre ei.

 

Plecarea mirilor - este un obicei rar intalnit la noi. Mirii pleaca de la petrecere intr-o masina de care au fost legate cutii goale, clopotei sau alte obiecte metalice care fac zgomot (potrivit credintei orientale, zgomotele puternice alunga spiritele rele). Jocurile de artificii sunt cai moderne de implinire a acestor obiceiuri.

 

ECHIPA SIENSII VA DORESTE    CASA DE PIATRA!  MULTA SANATATE

 

coltcultura coltcultura2 coltcultura3

biserica1    biserica2      biserica3

Servicii 2 Eventsiensii

candy bar dj siensii nr 8

Copyright 2008 - Un produs al www.djsiensii.ro

- Toate drepturile rezervate

Pachete evenimente

SONORIZARE MC DJ SIENSII

Copyright 2008 - Un produs al www.djsiensii.ro

- Toate drepturile rezervate